Passagiers

Dover Calais Ferries Ltd. Whitfield Court, Honeywood Close, Dover, Kent, CT16 3PX Tel: TBC. Uitgever: Jean-Michel Giguet.

Uw gebruikmaking van de site is onderworpen aan de hieronder uiteengezette algemene voorwaarden die u zonder voorbehoud accepteert, evenals als de toepasselijke wetten. Onze prestaties zijn onderworpen aan onze bijzondere voorwaarden met betrekking tot verkoop en vervoer over zee van MyFerryLink, die u middels het bevestigen van uw order verklaart te kennen en te aanvaarden. U kunt ze op elk gewenst moment inzien op de site en ze worden u samen met uw bevestiging toegestuurd.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens: de site wordt beheerd door MyFerryLink en aangegeven bij de CNIL (n°757584). Conform de Wet op Informatica en Vrijheden, heeft u het recht op bezwaarmaking tegen, toegang tot, rectificatie van, wijziging van en intrekking van de gegevens die u aangaan (artikelen 38 tot 40 van de Wet op Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978). Deze gegevens zijn noodzakelijk voor MyFerryLink omwille van de online aangeboden prestaties. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt door MyFerryLink voor doeleinden met betrekking tot onderzoek, analyses en marketinghandelingen.

Tenzij u aangeeft dit niet te wensen, maakt MyFerryLink eveneens gebruik van cookies omwille van onderzoek en analyse van het pertinente karakter van zijn eigen site, om de bezoeker zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Indien u niet wenst dat wij gebruik maken van cookies, laat ons dit dan a.u.b. weten door een bericht te sturen naar information@myferrylink.com. Indien u onze cookies aanvaardt blijven ze gedurende vijf jaar op onze computer opgeslagen, tenzij u ze verwijdert. Let op dat wanneer u onze cookies weigert, uw gebruik van onze website en diensten hierdoor aan banden kan worden gelegd.

Het betalen wordt beveiligd door middel van het SSL-protocol en uw gegevens worden versleuteld.  

U kunt te allen tijde vragen om rectificatie, wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens door middel van een eenvoudig verzoek per e-mail gericht aan information@myferrylink.com

Hypertekstkoppelingen: om u zo goed mogelijk te infomeren worden u koppelingen naar andere sites aangeboden.

Beperkte verantwoordelijkheid: de gebruiker gebruikt de site op eigen risico. MyFerryLink aanvaardt in geen geval verantwoordelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade en met name materiële of financiële schade of gegevensverlies, als gevolg van de toegang tot of het gebruik maken va deze site of alle sites die ermee zijn verbonden.

 Intellectueel eigendomsrecht: MyFerryLink heeft auteursvergunningen en –rechten op de ontwerpen, modellen, merken, foto’s, teksten of geluidssequenties die of niet verschijnen of waar op de site naar verwezen wordt. 

Reproductie van om het even welke aard van voornoemde werken is strikt voorbehouden voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elk gebruik gericht op commerciële doeleinden en/of informatiedoeleinden. Elke reproductie, uitbeelding, gebruik, imitatie of wijziging met om het even welk middel, van alle werken van de site of een deel hiervan, vormt een strafbaar vervalsingsdelict.

Algemene informatie over de diensten: volgens de wet is verkoop van diensten op afstand vast en definitief, zonder recht op intrekking. De foto’s zijn niet contractueel, MyFerryLink houdt zich het recht voor deze gebruiks- en prestatievoorwaarden op ieder moment te wijzigen.

Toepasselijk recht: deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van twist zijn alleen de tribunalen die vallen onder de rechtsmacht van het Hof van Beroep in Parijs bevoegd, zelfs bij pluraliteit van verweerders of beroep op garantie.